Nie sme fabrikou na reklamu,
sme normálna reklamná agentúra, možno ušitá práve pre vaše potreby.Ak chcete vedieť dať o sebe vedieť. REKLAMNÉ KAMPANE
 • Kreatívne riešenia kampaní
 • Podpora na mieste predaja (POS)
 • Príprava komunikačných materiálov
 • Viral a direct marketing
 • Plánovanie a nákup médií
 • Produkcia reklamných výstupov

Na začiatok stačí málo. Jednoducho dokázať zaujať. Prípadne pokračovať s tou istou hravosťou. Pretože ak o vás nikto nevie – neexistujete.

Ak chcete poradiť ako si poradiť. MARKETINGOVÉ PORADENSTVO

 • Vývoj marketingových stratégií
 • Integrovaná marketingová komunikácia
 • I-marketing a guerilla marketing
 • Netradičné sales promotions
 • Prieskumy a analýzy trhu
 • Marketing miest a obcí
 • Brand equity management

Marketing je vraj „symfóniou bilancie na trhu“. Tomu nerozumieme. Ak chcete úspešne podnikať, ponúkať, získavať, rásť a expandovať, tak tomu rozumieme veľmi dobre.

Ak chcete renovovať svoje renomé. PUBLIC RELATIONS
 • Návrh komunikačnej stratégie
 • Realizácia jednotlivých výstupov
 • Media relations a média tréningy
 • Interná i krízová komunikácia
 • Kompletný event marketing
 • Produkcia darčekových predmetov

PRaktické PRavidlo PRosperity: PRePRacované PR PRavdu PRetaví v PReferenciu, PReferenciu v PRednosť, PRednosť v PRofit. A ešte jedno pravidlo. PR je takmer vo všetkom.

Ak chcete pôsobiť naozaj pôsobivo. KORPORÁTNA IDENTITA

 • Nastavenie firemnej kultúry
 • Vytvorenie korporátneho dizajnu
 • Návrh komunikačnej stratégie
 • Návrhy propagačných a obalových materiálov
 • Image-making a spoločenský marketing
 • Branding firemných priestorov,
  výstavných stánkov, vozidiel...

I dentista potrebuje bezbolestnú identitu, ak chce byť úspešný. Na to, či sa práve získavaní zákazníci naozaj stanú ziskom, pôsobia spôsoby, akými pôsobíte.